Yüksek Lisans

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı, eğitim dili Türkçe olan, iki yıllık, tam zamanlı bir eğitim programıdır. Program, lisans derecesine sahip adaylara yönelik olup; İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım ve Şehir Planlama gibi ilgili alanlardan gelenlere öncelik verilmektedir. 

Kayıt için adayların, Hacettepe Üniversitesi'nin belirlediği yabancı dil puanı gerekliliklerini karşılamaları ve üniversitenin belirlediği diğer kriterlere uygunlukları zorunludur. Giriş sınavı, tasarım temelli ve yazılı soruları içeren bir değerlendirme sürecinin yanı sıra bir sözlü sınavı kapsamaktadır. Adayların seçim sürecinde hem lisans derecesi not ortalamaları hem de giriş sınavı puanları dikkate alınır, başarı için belirlenen minimum genel not ortalamasına ulaşmaları gerekir.

Müfredat, bilimsel yöntemler ve sanatsal teknikler aracılığıyla teori ile pratiği birleştirmeyi, disiplinlerarası bağlantılar kurmayı ve orijinal tasarım çalışmaları yaratmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program, toplamda 120 AKTS (21 ulusal kredi) değerinde, 3'ü zorunlu, 29'u seçmeli olmak üzere 32 dersi kapsayan 4 dönemden oluşur. Program, seçmeli derslere büyük bir önem vermektedir. Mezun olmak için öğrencilerin gereken dersleri tamamlamaları, en az 2,50 not ortalamasına erişmeleri ve tez savunmalarında başarılı olmaları gerekmektedir. Mezunlara Yüksek Lisans Derecesi verilmektedir.

Bu program, teorik ve pratik yetkinliklere sahip, yenilikçi ve yaratıcı araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ömür boyu öğrenme, analitik düşünme ve toplumsal tasarım kültürüne katkıda bulunma üzerine odaklanmaktadır. Mezunlar, akademik ve araştırma kurumları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde proje geliştirme ve tasarım işlerinin koordinasyonu gibi rollerde çalışabilirler; ayrıca kendi işlerini kurma potansiyeline sahiptirler. İleri düzey çalışmalar, programın eğitim ve mesleki gelişim yollarıyla uyumlu daha yüksek nitelik seviyelerine ulaşılmasını sağlayabilir.

Detaylı bilgi için ilgili AKTS Bilgi Paketine başvurulması önerilir.