Çalıştay
3. Sınıf Danışmanlığı Hakkında

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışmanı

Doç. Dr. Emre DEMİREL

Tel: 0312 297 88 50

E-mail: emredem77@gmail.com


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışman Yardımcısı

Arş. Gör. Zeynel DÜNDAR

Tel: 0312 297 88 50

E-mail: zeynel.dndar@gmail.com


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışman Yardımcısı

Arş. Gör. Ebru YÜCESAN

Tel: 0312 297 88 50

E-mail: ebruyucesan@hacettepe.edu.tr