3. Sınıf Danışmanlığı Hakkında

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışmanı

Öğr. Gör. Cemali GÜLLÜ

Tel: 0312 297 88 50

E-Posta: cemali@hacettepe.edu.tr


2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışman Yardımcısı

Arş. Gör. Zeynel DÜNDAR

Tel: 0312 297 88 50

E-Posta: zeynel.dndar@gmail.com