Çalıştay
Artık Yıllar Danışmanlığı Hakkında

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Artık Yıllar Sınıf Danışmanı

Dr. Ögr. Üyesi Sırma BİLİR

Tel: 0312 297 88 50 / 192

E-mail: sirmabilir@hacettepe.edu.tr


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Artık Yıllar Danışman Yardımcısı

Arş. Gör. Vildan DÜNDAR TÜRKKAN

Tel: 0312 297 88 50 / 136

E-mail: vldndndr@hacettepe.edu.tr


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Artık Yıllar Danışman Yardımcısı

Arş. Gör. Tuğçe KALAYCI

Tel: 0312 297 88 50 / 137

E-mail: tugcegurbulak@hacettepe.edu.tr