Staj ile İlgili Bilgi ve Belgeler

STAJ BAŞLAMA EVRAKLARI

Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının hazırladığı STAJYER ÖĞRENCİ sayfasından gerekli detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Gerekli belgelerin nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. Ek-1 Stajyer Öğrencilerin Sigorta İşlemleri İçin İzlenecek Yol 

Bu bölümde yer alan tüm bilgileri detaylı bir şekilde okunup işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek öğrencinin sorumluluğundadır.

2. Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu

Bu başlıkta yer alan tablodaki bilgileri doldurarak excel formatında kaydediniz. Staj belgelerinin tesliminde dijital ortamda teslim etmeniz istenecektir.

3. Ek-3 İşyerine Başvuru Ve Kabul Formu (İşyerinin İstemesi Durumunda)

Bu başlıkta yer alan dilekçeyi doldurmak zorunlu değildir.Ancak staj yapılacak iş yeri talep ederse bu belge doldurulmalı, staj koordinatörlüğüne imzalatılmalıdır.

4. Ek-4 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan)

Ailesinin/eşinin üzerinden sağlık sigortası hizmeti alan ya da kendi sağlık sigortası bulunan öğrencilerin sağlık hizmeti aldığına ve üniversitesinin sağlayacağı sigorta hizmetini almak istemediğine dair beyannameyi imzalaması gerekmektedir.

5. Ek-5 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan)

Ailesinin/eşinin üzerinden sağlık sigortası hizmeti almayan ya da kendi sağlık sigortası bulunmayan öğrencilerin sağlık hizmeti almadığına ve üniversitesinin sağlayacağı sigorta hizmetini almak istediğine dair beyannameyi imzalaması gerekmektedir.

Ayrıca ZORUNLU İŞYERİ EĞİTİMİ (STAJ) FORMU nu bilgisayar ortamında doldurup fotoğrafınızı ekledikten sonra ilgili firmanın ıslak imzası ve kaşesi bulunacak şekilde doldurunuz. 

Bu formların eksiksiz bir şekilde doldurulup yetkili kişi imzaları tamamladıktan sonra EN AZ OTUZ GÜN öncesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

***İki stajı da aynı dönemde yapmak isteyen öğrencilerzamanının kesişmemesi şartıyla yapabilirler. Staj yapmak için herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır. 

***Ders döneminde staj yapılamaz.


STAJ BİTİŞ EVRAKLARI

1. Staj Değerlendirme Fişinde DEĞERLENDİRME ve DÜŞÜNCELER bölümü staj yaptığınız yerdeki ilgili kişi tarafından doldurulacak ve imzalandıktan sonra kapalı bir zarfa koyulup zarfın açılma kısmı mühürlenip imzalanacaktır. Kapalı zarfta bulunmayan ve mühürlenip imzalanmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Bu belge tek başına zarfa koyulacaktır.

2. Staj Günlüğü nde GÜNLÜK YAPILAN İŞLER bölümü tarafınızca doldurulup imzalanacak daha sonra staj yaptığınız yerdeki ilgili kişi tarafından imzalanıp mühürlenecektir. Bu evrak herhangi bir zarfa koymadan teslim edilecektir. (çok kısa, tek bir cümleyle günün özeti yazılmalıdır.)

! Lütfen belgelerinizi tek bir poşet dosya içerisinde eksiksiz bir şekilde getiriniz. Dosyanız içerisinde 

  1. İMZALI MÜHÜRLÜ KAPALI ZARFTA STAJ DEĞERLENDİRME FİŞİ 
  2. STAJ GÜNLÜĞÜ FORMU bulunacaktır.

! Ayrıca staj süresince yapmış olduğunuz işleri gün gün detaylı anlatan, görsellerle destekleyen bir Word dosyası istenmektedir. Bu Word dosyası dijital ortamda teslim alınacaktır.


GEREKLİ BELGELER

  1. Staj Değerlendirme Fişi
  2. Staj Günlüğü
  3. Zorunlu İşyeri Staj Formu