Doktora Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktora Programı, Türkçe dilinde, tam zamanlı ve dört yıllık bir müfredat olarak yürütülmektedir. Program, tezli yüksek lisans derecesine sahip bireyleri hedeflemekte olup; İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım ve Şehir Planlama gibi ilgili alanlardan mezun olan adayları kapsar. Program, teori ve pratikte yeni yöntemler ve tekniklerin geliştirilmesini, disiplinlerarası bağlantıların teşvik edilmesini amaçlar.

Programa kabul alabilmek için adayların belirli dil yeterlilik gereksinimlerini karşılamaları ve tasarım ve teorik bilgileri ölçen yazılı sınav ile bir sözlü sınavı içeren kapsamlı bir giriş sınavından geçmeleri gerekmektedir.

Mezun olabilmek için öğrencilerin, zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere 240 AKTS (21 ulusal kredilik eşdeğere) tamamlamaları, minimum 3.00 not ortalaması elde etmeleri ve tezlerini başarıyla savunmaları gerekmektedir. Programın ders içeriği ağırlıklı olarak seçmeli derslerden oluşmakta, disiplin içinde ilgi alanlarına odaklanma konusunda esneklik sunmaktadır. Programın tamamlanması üzerine Doktora derecesi verilmektedir.

Mezunlar, akademik ve araştırma kariyerleri için iyi bir hazırlık almış olup, tasarımda yenilikçi ve analitik çözümler sunabilme kapasitesine sahiptirler. Aynı zamanda, özel ve kamu kuruluşlarında proje geliştirme, uygulama ve koordinasyon gibi fırsatları değerlendirebilir veya kendi işlerini kurabilirler. Program, bilimsel ve sanatsal bilgi üretimi yoluyla tasarım kültürünü zenginleştirmeyi amaçlayan daha ileri akademik çalışmaları desteklemektedir.

Detaylı bilgi için ilgili AKTS Bilgi Paketine başvurulması önerilir.