Çalıştay
Mevlana

Bölüm Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Emre DEMİREL

Tel: 0312 297 88 50

E-mail: emredem77@gmail.com


Bölüm Mevlana Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Zeynel DÜNDAR

Tel: 0312 297 88 50

E-mail: zeynel.dndar@gmail.com