Lisans

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, dört yıllık lisans programı sunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, giriş aşamasında yabancı dil yeterlilik sınavı şartı aranmamaktadır. Programın temel amacı, bilimsel ve sanatsal temellere dayanarak işlevsel ve estetik açıdan etkin tasarımlar geliştirebilen iç mimarlar yetiştirmek ve bu tasarımlar aracılığıyla Türkiye'de iç mekan tasarımına yönelik toplumsal bilinci artırmaktır.

Lisans programına kabul için adayların ortaöğretim düzeyinde eğitimlerini tamamlamış olmaları ve merkezi yerleştirme sınavlarında TM-1 kategorisinde belirlenen asgari puanı elde etmeleri gerekmektedir.

Program müfredatı, teorik bilginin pratik uygulamasını vurgulamakta; beceri gelişimini teşvik etmek ve mesleki yeterlilikleri artırmak için 5. ve 7. yarıyıllarda staj yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Öğrenciler, 240 AKTS (162 ulusal kredi) kredisi tamamlayıp 4.00 üzerinden asgari 2.00 genel not ortalamasına ulaştıklarında Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Program mezunları, akademik pozisyonlar başta olmak üzere, kamu ve özel sektördeki proje geliştirme, uygulama ve koordinasyon gibi çeşitli alanlarda kariyer yapma imkanına sahiptirler. Aynı zamanda, kendi tasarım şirketlerini kurarak bağımsız çalışma fırsatını da bulabilirler.

Detaylı bilgi için ilgili AKTS Bilgi Paketine başvurulması önerilir.