Çalıştay
Farabi

Bölüm Farabi Koordinatörü

Ögr. Gör. E. Esen KALELİ

Tel: 0312 297 8850 / 189

E-mail: esenk@hacettepe.edu.tr


Bölüm Farabi Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Vildan DÜNDAR TÜRKKAN

Tel: 0312 297 88 50 / 137

E-mail: vldndndr@hacettepe.edu.tr