Tanıtım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü temeli görsel iletişim esasına dayanan, form ve fonksiyonun bütünleştiği, sanatsal ve bilimsel yönü güçlü tasarımlar ile mekânsal ve çevresel düzenlemeler yapabilen, bunları sistemleştiren ve çağdaş çözümler üretebilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm mezunları, iç mimar ve çevre tasarımcısı olarak bağımsız çalışmalarını sürdürebildikleri gibi; özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında iç mimar, çevre tasarımcısı ve danışman olarak da çalışabilmektedir. Kamu ve özel mekânlara ilişkin her türlü iç mekân düzenlemesi ve donatı elemanı tasarımının yanı sıra, yakın çevre düzenlemeleri ile kent mobilyaları tasarımı da iç mimarlığın çalışma alanına girmektedir.