Lisansüstü Danışmanlığı Hakkında

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Danışmanı

Doç. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL

Tel: 0312 297 8850 / 197

E-Posta: gcelibol@yahoo.com


2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Danışman Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Sırma BİLİR

Tel: 0312 297 88 50 / 192

E-Posta: sirmabilir@hacettepe.edu.tr


2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Danışman Yardımcısı

Arş. Gör. İsmail BEZCİ

Tel: 0312 297 88 50 / 137

E-Posta: ismailbezci@hacettepe.edu.tr