Çalıştay
"İÇ MİMARLIK VE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR"

"Afet Öncesi Önlemler Kapsamında Yaşam Alanlarının Mekansal Düzeni, Oluşumu ve 
Afet Sonrası Barınma Mekanları Önerileri Geliştirme - Eğitim Çalıştayı"

Etkinlikle ilgili tüm duyurular için : //ict.hacettepe.edu.tr/tr

Tüm sorularınız için iletişim: huictetkinlik@gmail.com


Çalıştay Hakkında

Etkinlik çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Tarihi: 04 Nisan 2023

Temalar

Tema 1: Konu Özelinde Disiplinlerarası ve Multidisipliner Çalışmalar

Tema 2: İç Mimarlık Eğitiminde Disiplinerarası ve Multidisipliner Yaklaşımlar

Tema 3: Uygulama ve Geleceğe Dönük Projeler

 

Çevre koşulları; iklim, mevsimsel etkiler, afetler gibi birçok doğa olayını kapsamaktadır ve bu koşullar bağlamında gelişen gereksinimler ve gereklilikler de kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek olan eylemlerin özelliklerine, insanların fiziksel, sosyolojik ve psikolojik gereksinmelerine, enerji ve kaynakların sınır değerlerine bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

İç mimarlık disiplininin sosyal, kültürel, estetik, işlevsel vb çok yönlü yapısı; bu bağlamda günümüzde yeni olanakların ve güncel gereksinimlerin de ortaya çıkmasıyla; diğer disiplinlerle etkileşim, ortak üretim ve kolektif çalışma gerektirir hale gelmiştir.

Fiziksel çevrenin karmaşıklığının artışı, bu çevreyi yaratacak veya geliştirecek tasarımcının diğer alanlardaki uzmanlarla doğru bir bilgi alışverişinde bulunması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bilgi alışverişi özellikle günümüzde tasarımcıların en önemli görevlerinden biri olan sürdürülebilir ve yaşamsal bir çevrenin sağlanması için zorunludur.

İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında, mekan tasarımı, tasarımın ilk aşamalarından itibaren alınan her karar ve yaklaşımla, enerji ve maliyet etkin çözümler üretebilmek amacıyla, disiplinler arası bir ekip çalışması ile mekanın tüm sistemlerinin ele alınması ve çözümler bulunması yönünde ortak bir bakış gerektirmektedir.

Tüm bu yaklaşımlar ışığında, mekan tasarımı ile doğrudan ilişkili görülen geçici veya kalıcı barınma konusunun öncelikli olarak ele alındığı; disiplinler arası ilişkilerin öncelik sıralamaları ile saptanacağı, geliştirileceği ve ileriye dönük hedeflerin belirginleştirileceği ortak bir çalışma ve fikir üretme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Öncelikli olarak ele alınması planlanan konu özeline inildiğinde, toplantının amacı; afet öncesi mekânsal önlemler, afet koşullarında ve afet sonrası süreçlerde mekan gereksinimleri, bu mekanların üretimi, çeşitleri, bu konuda araştırmalar ve barınmaya yönelik geçici veya kalıcı kullanım üzerine öneri ve fikirler geliştirmek olarak netleşmektedir.

Bu konularda, ilgili sektörün ve akademinin değerli temsilcilerinden oluşan Davetli Konuşmacılar ile başlayacak ve zenginleşecek olan Çalıştay, aşağıda belirtilen temalar üzerinden Yürütücü başvurusu kabul edecektir. Değerlendirme sürecinin sonunda kabul edilen başvurular, temalara göre gruplar altına alınacak ve katılımcı kabul edecektir. Çalışma grupların hazırladıkları çalışmalar, sonuç bildirgesinin hazırlanmasından önce paylaşılacak ve sonuç bildirgesi bu doğrultuda hazırlanıp sunulacaktır.  

Duyuru Metni İçin...


Çalıştay Yürütücülüğü

Çalıştay Yürütücüsü olmak için yürütücü başvuru formunun doldurulup en geç 24 Mart 2023 tarihinde huictetkinlik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmketedir.


Çalıştay Katılımcısı

Çalıştay Katılımcısı olmak için katılımcı başvuru formunun doldurulup 28-31 Mart tarihleri arasında  huictetkinlik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmketedir.


Organizasyon Komitesi

Prof. Pelin YILDIZ

Prof. M. Hakan ERTEK

Prof. Bilge SAYIL ONARAN

Doç. Dr. E. Nur OZANÖZGÜ

Doç. Selin MUTDOĞAN

Doç. Dr. Ayşen ÖZKAN

Doç. Dr. Duygu KOCA

Doç. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL

Doç. Dr. Emre DEMİREL

Dr. Öğr. Üyesi M. Mesut ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KOÇKAN ÖZYILDIZ

Öğr. Gör. Esen KALELİ

Öğr. Gör. Cemali GÜLLÜ

Ek Öğr. Gör. Ece ESEN

Arş. Gör. Dr. Günce EŞİNGEN KINAYOĞLU

Arş. Gör. İsmail BEZCİ

Arş. Gör. Tuğçe KALAYCI

Arş. Gör. Vildan DÜNDAR TÜRKKAN