Hacettepe Üniversitesi_İÇT
Çalıştay
Cumhuriyetimizin 98.yılı kutlu olsun.
Cumhuriyetimizin 98.yılı kutlu olsun.
"İç Mimarlık Eğitiminde Öncelikli Alanların Tespiti ve Değerlendirilmesi Çalıştayı"


Çalıştay Hakkında

Etkinlik çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

İçinde bulunduğumuz çağda, güncel gelişmeleri bilmek, farkına varmak, takip etmek ve bu yolda çözüm önerileri geliştirerek bilimsel ve sanatsal katkılarda bulunmak, bu gerçeklikle birlikte etkin bir şekilde var olmak ve bu yönde ilerlemek, neredeyse tüm disiplinlerin ortak ve temel ilkesi haline gelmiştir.

Güncel gereksinimlerin ve sorunların mikro ve makro ölçeklerde farklı boyutları ve buna göre fiziksel, kültürel, sosyal, ekonomik, felsefi ve estetik vb yansımaları, neredeyse tüm toplumlarda ve her alanda karşılık bulmaktadır.

Her disiplinin kendi özüne uygun yaklaşımı doğrultusunda öncelik vererek katkı sağlamayı amaç edindiği bilimsel ve/veya sanatsal uygulamalar, o disiplinin, içinde yaşadığı topluma, çevresine ve de evrensel bakışta içinde yaşadığı dünyaya karşı toplumsal sorumluluğunun bir ifadesi olarak, nesnel bazda katkı verebilme amacını taşımasından kaynaklanmaktadır.

Gerçekçi ve işlevsel olarak çevresine fayda sağlayabilen her disiplin, bilim ve sanat eksenlerinde çağdaş ve güncel gelişmelerin farkına varmış olan gerçekçi bir konuma sahip olduğunu yaşamsal olarak ifade etmiş olacaktır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini gerek sanatsal gerekse bilimsel kapsamı ile bünyesinde barındırdığı, farklı katmanlardaki alanına özgü geniş perspektifteki yaklaşımları ile tüm bu kapsamda yer alan güncel gelişmelerin içinde bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası platformda işbirlikleri ve ortak eylem planlamaları ile sürekli olarak dinamik yapısını güncellemekte ve buna bağlı olarak saptanan güncel gereksinimler doğrultusunda, değişen ve yenilenen toplumsal beklentiler ve yaşantılara yönelik, eğitime ilişkin uygulamalar aracılığıyla rasyonel çözüm önerileri geliştirmekte ve sunmaktadır. Bu yaklaşım bireysel ve toplumsal duyarlılığın da bir ifadesidir.

İç Mimarlık alanında öncelikli olarak araştırılması, analiz edilmesi, çözüm üretilmesi ve öneriler geliştirilmesi gereken konu başlıklarının, farklı bakış açılarıyla zengin bir tartışma ve paylaşma ortamında hep birlikte bir arada olarak saptanması, planlanan bu çalıştayın temel amacıdır.

Bu kapsamda;

  • lisans ve lisansüstü öğrencilerin,
  • mezunların,
  • sektörel bazda katkı veren kurum temsilcilerinin,
  • akademisyenlerin,
  • sanatçıların vb katılımlarıyla nitelikli bakış açıları yaratmak hedefindeyiz.

Çalıştay sonucunda üretilen konu başlıklarını, nesnel veriler olarak;

  • eğitim,
  • bundan sonraki planlamalarda yer alacak olan öncelikli temalar,
  • proje ve uygulama konuları,
  • saha çalışmalarına yönelik öneriler,
  • ve Avrupa Birliği ve projelerine katılım

gibi amaçlara yönelik bir bakış açısı oluşturabilmek ve strateji geliştirebilmek için yararlanılabilecek ortak bir rehber şeklinde düşünebiliriz.

Elde edilen bulgular, hepimizin paylaşımları ve ortak görüşleri doğrultusunda oluşturacağımız, öncelikli alanların saptandığı bir liste niteliğini taşıyacaktır.

Çalıştayımızda, yapılan başvuruların sayısına göre gruplar oluşturulacaktır. Ön hazırlık veya herhangi bir gönderim, katılım ücreti vb gerekmemektedir.

Çalıştayımız, iç mimarlık/iç mimarlık ve çevre tasarımı alandaki tüm akademisyenlerin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve sektör temsilcilerinin katılımına açıktır. Hepinizi, görüşlerimizi paylaşabileceğimiz bu platformda buluşmaya davet ediyoruz.

Verimli ve üretken bir eksende görüşmek dileğiyle…


Organizasyon Komitesi
Prof. Pelin YILDIZ
Prof. M. Hakan ERTEK
Prof. Bilge SAYIL ONARAN
Doç. Dr. E. Nur OZANÖZGÜ
Doç. Selin MUTDOĞAN
Doç. Dr. Ayşen ÖZKAN
Doç. Dr. Duygu KOCA
Doç. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL
Doç. Dr. Emre DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi M. Mesut ÇELİK
Öğr. Gör. Esen KALELİ
Öğr. Gör. Cemali GÜLLÜ
Ek Öğr. Gör. Dr. Nalan KALKAN
Ek Öğr. Gör. Ece ESEN
Arş. Gör. Pelin KOÇKAN ÖZYILDIZ
Arş. Gör. Sırma BİLİR
Arş. Gör. Günce EŞİNGEN
Arş. Gör. Emre DEDEKARGINOĞLU
Arş. Gör. İsmail BEZCİ
Arş. Gör. Tuğçe KALAYCI
Arş. Gör. Vildan DÜNDAR TÜRKKAN
Arş. Gör. Kübra KAYADURAN AKKAVAK
Arş. Gör. K. Şehnaz CAMCI
Arş. Gör. Zeynel DÜNDAR
Arş. Gör. Elif ÖZGEN
Arş. Gör. Sibel YAMAN
Arş. Gör. İmran KAVAZ ALTUN
Arş. Gör. Güler KARABEKİR
Arş. Gör. Ebru KIRIŞTI
Arş. Gör. Ebru YÜCESAN
Arş. Gör. Selin ALICI
 
Düzenleme Komitesi
Prof. Dr. Pelin YILDIZ
Doç. Dr. Selin MUTDOĞAN
Doç. Dr. Ayşen ÖZKAN
Doç. Dr. Duygu KOCA
Doç. Dr. G. Cankız ELİBOL
Doç. Dr. Emre DEMİREL
Öğr. Gör. Dr. Esen KALELİ
Arş. Gör. Pelin KOÇKAN ÖZYILDIZ
Arş. Gör. Sırma BİLİR
Arş. Gör. İsmail BEZCİ
Arş. Gör. Vildan DÜNDAR TÜRKKAN
Arş. Gör. Tuğçe KALAYCI
Arş. Gör. Ebru KIRIŞTI
Arş. Gör. Ebru YÜCESAN
Arş. Gör. Zeynel DÜNDAR
Arş. Gör. Elif ÖZGEN